Långhundra handelsplats

Långhundra handelsplats är ett projekt startat av lokala ortsbor i syfte att återinföra en lokal mötesplats och möjliggöra för olika typer av samhällsservice så som matbutik, drivmedelsförsäljning och café mm. Under våren 2020 kommer det, som ett första steg, etableras en obemannad livsmedelsbutik på fastigheten.

Livsmedelsbutiken kommer drivas av Lifvs. Se även detta nyhetsreportage från SVT om en Lifvs butik i Dalarna.

Lifvsbutik exteriör Lifvsbutik interiör

Förhandlingar pågår med flera drivmedelsföretag för att etablera en drivmedelsstation på fastigheten.

Obemannad bensinstation

Café- och lunchverksamhet: flera krögare har visat intresse för att etablera sin verksamhet här.

Konditori